Σωστή επιλογή κουφωμάτων

ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου κουφώματος για την κάθε κατοικία είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το αρχιτεκτονικό ύφος που θέλουμε να δώσουμε στην εξωτερική εικόνα του σπιτιού μας και συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική μόνωση (θερμική και ηχητική) των εσωτερικών χώρων. Για το λόγο αυτό η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης έτσι ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες δομικές προϋποθέσεις και να αποφεύγονται μελλοντικές τροποποιήσεις και επισκευές.

Επίσης, θα πρέπει να πληρούν κάποια διεθνή πρότυπα ποιότητας (ασφάλεια, υδατοστεγανότητα, αντοχή σε ανεμοπιέσεις) και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραπτή εγγύηση ελάχιστης χρονικής διάρκειας 10 ετών.

ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Ανοιγόμενα – ανακλινόμενα: Αποτελούν την πιο συνηθισμένη λύση η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται μηχανισμοί κλεισίματος οι οποίοι κλειδώνουν περιμετρικά των φύλλων. Με την ανάκλιση του ενός ή και των δύο φύλλων (στα δίφυλλα) εξασφαλίζουμε το μερικό εξαερισμό των εσωτερικών χώρων. Τα ανοιγόμενα κουφώματα μπορούν να έχουν διάφορα σχήματα όπως τοξωτά, τραπέζια, κυκλικά.

Συρόμενα επάλληλα: Το ένα φύλλο σύρεται επάλληλα πάνω από το άλλο. Μια λύση πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους κατασκευής που δεν εξασφαλίζει ωστόσο υψηλούς δείκτες μόνωσης και αντοχής σε ανεμοπιέσεις. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι τα φύλλα του υαλοστασίου ανοίγουν δίχως να απαιτούν χώρο προς το εσωτερικό του σπιτιού. Σε αυτή τη λύση παραμένει ανοικτό πάντα το ήμισυ του υαλοστασίου.

Συρόμενα – ανακλινόμενα (τύπου VW): Το ένα φύλλο σύρεται πάνω από ένα άλλο σταθερό φύλλο. Ενδείκνυται για κουφώματα με πλάτος άνω των 1,80m και καλύπτουν πλάτη έως και 6m. Εξασφαλίζουν πολύ υψηλούς δείκτες μόνωσης και μεγάλη ορατότητα προς το εξωτερικό. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) ελαφρύ τύπου για πλάτη μέχρι 2m και β) βαρέως τύπου για πλάτη άνω των 2m. Τα συρόμενα φύλλα είναι και ανακλινόμενα.

Συρόμενα χωνευτά στον τοίχο: Σε αυτή την περίπτωση το φύλλο του υαλοστασίου σύρεται και εισέρχεται ανάμεσα σε δύο δρομικούς τοίχους εξασφαλίζοντας το πλήρες άνοιγμα του κουφώματος. Το μειονέκτημά τους είναι η χαμηλή αεροστεγανότητά τους και η έλλειψη ιδιοτήτων μόνωσης και πιστοποιήσεων.

Φυσσούνες: Τύπος κουφώματος για πολύ μεγάλα πλάτη από 2m έως 6m στο οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το άνοιγμα αφού ανοίγουν όλα τα φύλλα και διπλώνουν συρόμενα το ένα πάνω στο άλλο. Εξασφαλίζει πολύ υψηλούς δείκτες θερμο-ηχομόνωσης και στεγανότητας.

Ανασηκωνόμενα – συρόμενα επάλληλα βαρέως τύπου: Το ένα φύλλο σύρεται πάνω από το άλλο και έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να σταθεροποιούμε το φύλλο στο σημείο που επιθυμούμε. Κατάλληλο για πολύ μεγάλα ανοίγματα τοίχων. Η διαφορά του από το απλό επάλληλο που αναφέραμε ανωτέρω έγκειται στο ότι λόγω του μηχανισμού περιμετρικού κλειδώματος που διαθέτει, εξασφαλίζει μέγιστες μονωτικές ιδιότητες.

Περιστρεφόμενα: Το υαλοστάσιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του κάθετα ή οριζόντια. Το πλεονέκτημά του είναι ότι έχουμε μεγάλη ορατότητα προς τα έξω αφού δεν υπάρχουν διαχωριστικές κολώνες. Το μειονέκτημά του είναι στο ότι δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε παντζούρι ή ρολό. Οι θερμομονωτικές του ιδιότητες είναι ίδιες ακριβώς με τα ανοιγόμενα.

Σταθερά: Αποτελούν την πιο οικονομική λύση και χρησιμοποιούνται είτε μεμονωμένα ως φεγγίτες είτε σε συνδυασμό με άλλο τύπο κουφώματος. Όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση από την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Ο βαθμός θερμο-ηχομόνωσης ενός κουφώματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και από τον τύπο του τζαμιού που θα τοποθετηθεί. Ακόμα και η διαφορά ενός χιλιοστού στο πάχος ενός τζαμιού τροποποιεί αρκετά τις μονωτικές ιδιότητες του κουφώματος. Οι κυριότεροι τύποι τζαμιών είναι οι:

- Μονά τζάμια

- Διπλά

- Τριπλά

- Τρίπλεξ

- Ενεργειακά

- Αλεξίσφαιρα

ΡΟΛΑ

Αποτελεί μια εύκολη λύση για τη σκίαση, αλλά και την ασφάλεια του εσωτερικού χώρου. Κατασκευάζεται σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις ακόμη και σε πολύ μεγάλα ανοίγματα τοίχων (με συνδυασμό πολλών ρόλων).

Η κίνησή τους γίνεται από το εσωτερικό του σπιτιού με ιμάντα (μέχρι κάποιες διαστάσεις) με μανιβέλα ή με μοτέρ (κυρίως για μεγάλα ανοίγματα λόγω του βάρους του ρολού).

Η επιλογή της τοποθέτησης ρολών στα κουφώματα του σπιτιού μας, προϋποθέτει μεγαλύτερο τελικό ύψος για το κουτί μέσα στο οποίο τυλίγονται οι περσίδες. Υπάρχουν πολλών τύπων περσίδες ρολού οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πλάτος του κουφώματος. Τα υλικά κατασκευής των ρολών είναι το ξύλο, το pvc και το αλουμίνιο.

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Κατασκευάζονται σε όλους τους τύπους:

- Μονόφυλλα-δίφυλλα

- Τρίφυλλα-τετράφυλλα τα οποία διπλώνουν ανά δύο

- Φυσσούνες για μεγάλα ανοίγματα

- Συρόμενα χωνευτά στον τοίχο

- Συρόμενα στην εξωτερική επιφάνεια των τοίχων

Η κλασσική μορφή τους είναι με το φυλλαράκι (σταθερό ή κινητό), αλλά μπορούν να γίνουν και ταμπλαδωτά ή ραμποτέ (πιο παραδοσιακοί τύποι παντζουριών για απόλυτη σκίαση του χώρου). Τέλος υπάρχουν και τα εσωτερικά παντζούρια (σκιάδα) τα οποία χρησιμοποιούνται σε πιο παραδοσιακές κατασκευές από ξύλο ή pvc και είναι προσαρμοσμένα πάνω στην εσωτερική πλευρά του υαλοστασίου.

Η κίνηση των παντζουριών γίνεται με τα μεταλλικά εξαρτήματα, που ονομάζονται μάσκουλα και η στήριξή τους στον τοίχο επιτυγχάνεται είτε με αυτόματα στοπ που είναι ενσωματωμένα πάνω στο μάσκουλο, είτε με ανεμοστηρίγματα που τοποθετούνται πάνω στον τοίχο.