Ενεργειακός Σύμβουλος Έργου για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Ενεργειακός Σύμβουλος Έργου, Εξοικονομώ κατ' Οίκον, Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Ενεργειακός Σύμβουλος Έργου

Εξοικονομώ κατ' Οίκον

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος Έργου συμπληρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλει το αίτημα υπαγωγής του Ωφελούμενου στο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση,  και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα και δανειοδότησης του Ωφελούμενου.

Γιατί είναι σημαντικός ο Ενεργειακός Σύμβουλος;

Οι Ωφελούμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους, ορθής και αληθούς συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης καθώς και της ανάρτησης των ορθών δικαιολογητικών στην «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον». Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Οποιαδήποτε αναντιστοιχία ή ανακρίβεια επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και θα ακυρώνεται αυτόματα η έγκριση στο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», η οποία συνεπάγεται τη μη επιδότηση και την επιστροφή όποιων χρημάτων έχουν ήδη χορηγηθεί, στην περίπτωση λήψης δανείου. Ειδικότερα, το δάνειο δε θα επιδοτείται πλέον από το «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», επιβαρύνοντας οικονομικά τον Ωφελούμενο με τόκους κ.α.

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συνεπώς, η εύρεση του κατάλληλου ανθρώπου-συνεργάτη, τον οποίον θα εμπιστευτείτε ως Ενεργειακό Σύμβουλο Έργου στο «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», είναι καθοριστική για την αποφυγή ταλαιπωρίας, αδικαιολόγητων χρεώσεων, ποινικών κυρώσεων, αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργειακής παρέμβασης στο σπίτι σας χωρίς «παρατράγουδα».

Γιατί να εμπιστευτείτε τη Rolloplast  ως Ενεργειακός Σύμβουλος;

Στη Rolloplast, έχοντας μεγάλη εμπειρία αφού έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά έργα στο προηγούμενο πρόγραμμα, διαθέτουμε ως «Ενεργειακός Σύμβουλος» πλήρως ολοκληρωμένη ομάδα Συμβούλων, Μηχανικών, Τεχνικών και Ενεργειακών Επιθεωρητών για την επιτυχή ένταξη στο νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» και την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης και της Ανακαίνισης του δικού σας σπιτιού, σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες.

Συγκεκριμένα η Ομάδα μας μπορεί, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, να αναλάβει:

  • Την ενημέρωση σας.
  • Όλα τα διαδικαστικά θέματα (σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας).
  • Τη διενέργεια της 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης και να καταγράψει τις παρεμβάσεις εκείνες που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
  • Την κατασκευή όλων των αναβαθμίσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (κουφώματα, θερμοπρόσοψη, συστήματα θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.α.).
  • Οποιαδήποτε άλλη επέμβαση θέλετε να γίνει στο κτίριο, η οποία όμως δεν είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα (εσωτερικές πόρτες, πλακάκια, βάψιμο κ.α.).
  • Τη διενέργεια της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης και τη μετέπειτα τεχνική και ενεργειακή υποστήριξη σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Ερωτήσεις

Περισσότερες πληροφορίες για το Νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» και το ρόλο του συνεργάτη που θα επιλέξετε ως Ενεργειακός Σύμβουλος, μπορείτε να βρείτε: