Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Επιδότηση Κουφωμάτων

Εξοικονομώ κατ' οίκον, Εξοικονόμηση κατ' οίκον, Επιδότηση Κουφωμάτων

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Επιδότηση Κουφωμάτων

Το νέο «Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ» είναι επιτέλους προ των πυλών. Έχει ήδη επιβεβαιωθεί η έναρξη του νέου προγράμματος για την Εξοικονόμηση κατ' οίκον στις 28 Φεβρουαρίου με επιδότηση ενεργειακών επεμβάσεων έως και 70%(!),  όπως Επιδότηση Κουφωμάτων, Επιδότηση Θερμοπρόσοψης κ.α.

Στόχος για την Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Βασικός στόχος του «Εξοικονομώ κατ' οίκον» δεν είναι μόνο η Επιδότηση Κουφωμάτων αλλά γενικά η μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και η επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 45% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας, με τις κατοικίες / νοικοκυριά να αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας, καθώς αντιπροσωπεύουν το 83,68% του συνολικού αριθμού των κτιρίων.

Καθοριστικός παράγοντας στην «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» είναι η παλαιότητα των κτιρίων. Ειδικότερα, το 55% των κτιρίων με χρήση κατοικίας έχει κατασκευαστεί πριν το έτος 1980, δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα. Επιπρόσθετα, λόγω της οικονομικής ύφεσης, τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2010, δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ Χαρακτηριστικό είναι ότι το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 είναι κατηγορίας Η, ενώ τα κτίρια που κατασκευάστηκαν τις επόμενες τρεις δεκαετίες ήταν σε μεγάλο ποσοστό κατηγορίας Γ ή Δ.

Ωφελούμενοι Εξοικονομώ κατ' οίκον

Δικαίωμα συμμετοχής στο Νέο Εξοικονομώ κατ' οίκον για την Επιδότηση Κουφωμάτων και άλλων παρεμβάσεων έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και κατηγοροποιούνται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία

Εισόδημα

Επιδότηση

1

Ατομικό <10.000
Οικογενειακό <20.000
60%

2

Ατομικό 10.000-15.000
Οικογενειακό 20.000-25.000
50%

3

Ατομικό 15.000-20.000
Οικογενειακό 25.000-30.000
40%

4

Ατομικό 20.000-25.000
Οικογενειακό 30.000-35.000
35%

5

Ατομικό 25.000-30.000
Οικογενειακό 35.000-40.000
30%

6

Ατομικό 30.000-35.000
Οικογενειακό 40.000-45.000
25%

7

Ατομικό 35.000-40.000
Οικογενειακό 45.000-50.000
0%

Τα ανωτέρω ποστοστά για Επιδότηση Κουφωμάτων και λοιπά, προσαυξάνονται για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1-6 κατά 5% για κάθε εξαρτώμενο παιδί με ανώτατο ποσοστό το 70% για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1-4 και το 50% για τις εισοδηματικές κατηγορίες 5-6.

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει να καλύψει το υπόλοιπο ποσοστό με δικά του χρήματα, χωρίς τη συμμετοχή κάποιας τράπεζας.

Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση και για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση Εξοικονόμηση κατ' οίκον.

Επιλέξιμες Κατοικίες Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Επιλέξιμες κατοικίες στο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη για την Εξοικονόμηση κατ' οίκον, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα χωρίς αυθαιρεσίες.
 • Έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις Εξοικονομώ κατ' οίκον

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις στην Εξοικονόμηση κατ' οίκον, πρέπει να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους (CE, κ.α.).

 • Επιδότηση Κουφωμάτων, Ρολών ή/και Σίτας (Αντικατάσταση)
 • Επιδότηση μόνο των τζαμιών (αντικατάσταση σε υπάρχοντα κουφώματα).
 • Επιδότηση Τέντας (Τοποθέτηση / Αντικατάσταση)
 • Επιδότηση Θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη κελύφους, δώμα κάτω από στέγη και δάπεδο πάνω από πυλωτή - Τοποθέτηση / Αναβάθμιση).
 • Επιδότηση Συστήματος Θέρμανσης - Ψύξης (εξοπλισμός λεβητοστασίου και σύστημα διανομής) με σύστημα πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, βιομάζας, αντλίας θερμότητας ή ενεργειακού τζακιού (Αναβάθμιση / Αντικατάσταση). Εξαιρούνται η δεξαμενή καυσίμου και τα τερματικά απόδοσης (π.χ. σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση κ.λπ.).
 • Επιδότηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα για ζεστό νερό χρήσης ή/και υποβοήθηση στο σύστημα θέρμανσης (Εγκατάσταση / Αντικατάσταση).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Εξοικονομώ κατ' οίκον

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανά αίτηση στο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» με Επιδότηση Κουφωμάτων, Θερμοπρόσοψης κ.α. δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο επιλέξιμο κόστος 25.000 € ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα.

Ειδικότερα για κάθε κατηγορίας επιλέξιμης παρέμβασης, ορίζονται ξεχωριστά ανώτατα όρια (π.χ. Επιδότηση Κουφωμάτων 240-540 €/τ.μ.).

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων με για την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε πρότασης Εξοικονόμηση κατ' οίκον με Επιδότηση Κουφωμάτων, Θερμοπρόσοψης κ.α. , θα πρέπει να εξασφαλίζει ως ελάχιστο ενεργειακό στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ, την κατηγοριοποίηση του κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β και την επίτευξη:

 1. ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 40% για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1-2.
 2. ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 70% για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3-7.

Ερωτήσεις

Περισσότερες πληροφορίες για το Νέο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» και την Επιδότηση Κουφωμάτων μπορείτε να βρείτε: