Συντήρηση

Συντήρηση

Ο μηχανισμός (όπως κάθε οικοδομικό υλικό) φθείρεται με τη χρήση. Η εύκολη χρήση του μηχανισμού όπως και η διάρκεια ζωής του κουφώματος εξαρτάται κυρίως από τη Συντήρηση αυτού. Οι ακόλουθες εργασίες για τη σωστή Συντήρηση στο μηχανισμό θα πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο:

  • Όλα τα κινητά μέρη και όλα τα σημεία κλειδώματος του μηχανισμού θα πρέπει να λιπαίνονται και να ελέγχεται η λειτουργία τους.

  • Τα τμήματα του μηχανισμού που σχετίζονται με την ασφάλεια θα πρέπει να εξετάζονται για σταθερότητα και φθορά (λόγω χρήσης).

  • Τέλος, κατά τη Συντήρηση, θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι βίδες ώστε να είναι καλά σφιγμένες και να σφίγγονται όπου απαιτείται. Τα προβληματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.

GU-Συντήρηση-Περιμετρικός-Μηχανισμός

Φροντίδα

Εξίσου σημαντική όμως με τη Συντήρηση του περιμετρικού μηχανισμού, είναι και η Φροντίδα του. Τα κουφώματα πρέπει να αερίζονται αρκετά, ακόμη και κατά τη διάρκεια του κτισίματος, έτσι ώστε να μην εκτίθενται είτε σε άμεση υγρασία είτε σε συμπύκνωση. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να προφυλαχθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας (π.χ. στοκάρισμα, βάψιμο κ.α.) και να προστατευθούν από οποιεσδήποτε οικοδομικές ακαθαρσίες (π.χ. πιτσιλιές χρωμάτων, σοβάδες, τσιμέντο κ.α.).

Καθαρισμός

Στη Φροντίδα του περιμετρικού μηχανισμού, περιλαμβάνεται και ο σωστός Καθαρισμός του. Ο μηχανισμός μπορεί να καθαριστεί μόνο με ήπιο, pH-ουδέτερο προϊόν καθαρισμού σε αραιωμένη μορφή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ισχυρά καθαριστικά ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.

Γενικά, ένα προϊόν που χρησιμοποιείται ως υλικό καθαρισμού μπορεί να είναι:

  • ΟΞΙΝΟ (όταν το pH του είναι 0-6)*

Διαλύουν τα άλατα, οπότε ενδείκνυνται για χώρους υγιεινής, μπάνια, πισίνες, δημόσια λουτρά κ.λπ.

  • ΟΥΔΕΤΕΡΟ (όταν το pH του είναι γύρω στο 7)*

Είναι περισσότερο για συντήρηση και πιο ήπιους λεκέδες, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν αλλοιώνουν τα χρώματα και δεν επηρεάζουν καθόλου τα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή (π.χ. μέταλλα, πολυμερή κ.λπ.).

  • ΑΛΚΑΛΙΚΟ (όταν το pH του είναι 8-14)*

Διαλύουν λίπη και λάδια, γι' αυτό συναντώνται συνήθως σε χώρους κουζίνας. Ενδείκνυνται για αρχικούς καθαρισμούς, βιομηχανικές μουτζούρες, καπνιά και δύσκολες βρωμιές γενικότερα.

* όταν λέμε pH εννοούμε πόση συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου υπάρχει στο προϊόν.