Περιμετρικά Κλειδώματα σε Δίφυλλα Κουφώματα

Παράθυρο-Δίφυλλο-Δίφυλλα Κουφώματα-Ανοιγοανακλινόμενο-Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο-Ανάκλιση

Περιμετρικός Μηχανισμός σε Δίφυλλα Κουφώματα

Στα Δίφυλλα Κουφώματα συμπεριλαμβάνονται οι εξής βασικές τυπολογίες:

  • μόνο Ανοιγόμενα
  • Ανοιγοανακλινόμενα (ανοιγόμενα με ανάκλιση)

Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικά τα σημεία ασφάλισης (περιμετρικά κλειδώματα) στα Ανοιγοανακλινόμενα Δίφυλλα Κουφώματα με περιμετρικό μηχανισμό Uni-Jet της G-U, όπως αυτά διαφοροποιούνται στα 3 διαφορετικά Πακέτα Επιπέδου Ασφάλειας που προσφέρει η Rolloplast.

Πακέτα Ασφαλείας

ΠΑΚ.1

ΠΑΚ.2

ΠΑΚ.3

Βασικό Επίπεδο Ασφάλειας
Ενισχυμένο Επίπεδο Ασφάλειας
Μέγιστο Επίπεδο Ασφάλειας
Δίφυλλα Κουφώματα-Βασικό Επίπεδο Ασφάλειας-Πακέτο 1-Πακ.1-RC1-WK1 Δίφυλλα Κουφώματα-Ενισχυμένο Επίπεδο Ασφάλειας-Πακέτο 2-Πακ.2-RC2-WK2 Δίφυλλα Κουφώματα-Μέγιστο Επίπεδο Ασφάλειας-Πακέτο 3-Πακ.3-RC3-WK3
Σημεία ασφάλισης - Κλειδώματα

8-17

ανάλογα των διαστάσεων
Σημεία ασφάλισης - Κλειδώματα

9-27

ανάλογα των διαστάσεων
Σημεία ασφάλισης - Κλειδώματα

20-34

ανάλογα των διαστάσεων

Στο Πακ.1 το δεύτερο φύλλο ανοίγει με σύρτες επάνω και κάτω και δεν προτείνεται για φύλλα με πλάτος μεγαλύτερο από 80cm.

Στον βασικό εξοπλισμό του Πακ.2 έναντι του Πακ.1, προστίθεται ανορθωτής στο πρώτο φύλλο με ασφάλεια ανάκλισης και το δεύτερο φύλλο ανοίγει με κρυφή μονοκόμματη λαβή.

Στον βασικό εξοπλισμό του Πακ.3 έναντι του Πακ.2, προστίθεται αντιδιατρητική πλάκα μαγγανίου που προστατεύει το γρύλλο του χερουλιού και όλα τα αντικρύσματα αντικαθιστούνται με αντίστοιχα ατσάλινα.

Προαιρετικά, μόνο στο Πακ.2 και στο Πακ.3, το δεύτερο φύλλο μπορεί να ανοίγει με δεύτερο χερούλι. Η επιλογή αυτή σας δίνει επιπρόσθετα τη δυνατότητα της διπλής ανάκλισης. Να μπορούν δηλαδή να κάνουν ανάκλιση και τα δύο φύλλα. Όμως:

  1. μειώνεται το επίπεδο ασφάλειας, καθώς είναι ευκολότερη η παραβίασή του στην περίπτωση που το πρώτο φύλλο βρίσκεται σε θέση ανάκλισης. Ο επίδοξος διαρρήκτης βρίσκει εύκολη πρόσβαση στο χερούλι του δεύτερου φύλλο.

  2. αυξάνεται ο κίνδυνος λάθος χειρισμού και ζημίας στο μηχανισμό. Ο κάθε χρήστης, και ιδίως τρίτοι επισκέπτες, ίσως δε γνωρίζουν ποιο από τα δύο φύλλα είναι το πρώτο και πιθανόν να προσπαθήσουν ασκώντας πίεση και βία, να γυρίσουν λανθασμένα το χερούλι του δεύτερου φύλλου αντί του πρώτου.

  3. Στη διπλή ανάκλιση θα πρέπει να ανακλίνουμε και τα δύο φύλλα ταυτόχρονα. Σε αντίθετη περίπτωση όταν ανακλίνουμε το δεύτερο φύλλο ενώ το πρώτο φύλλο είναι ήδη σε ανάκλιση, οι επάνω γωνίες των φύλλων χτυπάνε μεταξύ τους. Σταδιακά αυτό το χτύπημα πληγώνει και τα δύο φύλλα και προκαλεί ζημία στην επιφάνεια των προφίλ (ιδίως στα έγχρωμα).