Περιμετρικά Κλειδώματα σε Μονόφυλλα Κουφώματα

Παράθυρο-Μονόφυλλο-Ανοιγοανακλινόμενο-Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο-Ανάκλιση

Περιμετρικός Μηχανισμός σε Μονόφυλλα Κουφώματα

Στα Μονόφυλλα Κουφώματα συμπεριλαμβάνονται οι εξής βασικές τυπολογίες:

  • μόνο Ανοιγόμενα
  • μόνο Ανακλινόμενα (φεγγίτες μόνο με ανάκλιση)
  • Ανοιγοανακλινόμενα (ανοιγόμενα με δυνατότητα ανάκλισης)

Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικά τα σημεία ασφάλισης (περιμετρικά κλειδώματα) στα Ανοιγοανακλινόμενα Μονόφυλλα Κουφώματα με περιμετρικό μηχανισμό Uni-Jet της G-U, όπως αυτά διαφοροποιούνται στα 3 διαφορετικά Πακέτα Επιπέδου Ασφάλειας που προσφέρει η Rolloplast.

Πακέτα Ασφαλείας

ΠΑΚ.1

ΠΑΚ.2

ΠΑΚ.3

Βασικό Επίπεδο Ασφάλειας
Ενισχυμένο Επίπεδο Ασφάλειας
Μέγιστο Επίπεδο Ασφάλειας
Μονόφυλλo-Βασικό Επίπεδο Ασφάλειας-Πακέτο 1-Πακ.1-RC1-WK1 Μονόφυλλα Κουφώματα-Ενισχυμένο Επίπεδο Ασφάλειας-Πακέτο 2-Πακ.2-RC2-WK2 Μονόφυλλo-Μέγιστο Επίπεδο Ασφάλειας-Πακέτο 3-Πακ.3-RC3-WK3
Σημεία ασφάλισης - Κλειδώματα

4-11

ανάλογα των διαστάσεων
Σημεία ασφάλισης - Κλειδώματα

5-16

ανάλογα των διαστάσεων
Σημεία ασφάλισης - Κλειδώματα

8-20

ανάλογα των διαστάσεων

Το Πακ.1 δεν προτείνεται για φύλλα με πλάτος μεγαλύτερο από 80cm.

Στον βασικό εξοπλισμό του Πακ.2 έναντι του Πακ.1, προστίθεται ανορθωτής φύλλου με ασφάλεια ανάκλισης.

Στον βασικό εξοπλισμό του Πακ.3 έναντι του Πακ.2, προστίθεται αντιδιατρητική πλάκα μαγγανίου που προστατεύει το γρύλλο του χερουλιού και όλα τα αντικρύσματα αντικαθιστούνται με αντίστοιχα ατσάλινα.