Πόρτες Πυράντοχες

Πόρτες Πυράντοχες

Οι Πόρτες Πυράντοχες χωρίζονται σε κατηγορίες κατά την τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία (EN 1634-1), ανάλογα του χρόνου αντίστασης στη φωτιά. Εδώ θα βρείτε πόρτες:
1. Πυραντοχής 60 λεπτών (REI60) με πλήρωση άκαυστου θερμο-ηχομονωτικού υλικού πυκνότητας 100Kg/m³
2. Πυραντοχής 120 λεπτών (REI120) με πλήρωση άκαυστου θερμο-ηχομονωτικού υλικού πυκνότητας 150Kg/m³

Όλες οι Πόρτες Πυράντοχες που προσφέρουμε συνοδεύονται απο τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε δύο εργαστήρια της Ε.Ε., το LAPI στην Ιταλία και το APPLUS στην Ισπανία, καθώς και από βεβαίωση του ΕΣΥΔ ως προς διαπίστευση των παραπάνω εργαστηρίων για την εκτέλεση δοκιμών σε αντοχή στη φωτιά.

Εμφάνιση όλων των 3 αποτελεσμάτων