Βιογραφία Αγιαννίδης Ιωάννης

Ο Αγιαννίδης Ιωάννης γεννήθηκε το 1980 στα Γιαννιτσά όπου και διαμένει σήμερα με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Έχει φοιτήσει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών από το 2000 έως το 2004 και γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, την οποία μιλάει και γράφει άπταιστα. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις το 2008 στην Μονάδα του 3ου Τ.Ε.Α.Σ. (Τάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού).

Στη Διοίκηση της Rolloplast ενσωματώθηκε μερικώς το 1999 παράλληλα με τις σπουδές του και ολοκληρωτικά το 2004. Από το 2014, και σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, έλαβε εκπαίδευση και εκτελεί και χρέη Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό.

Το 2016 έχει ανοίξει στο κέντρο των Γιαννιτσών προσωπική επιχείρηση εναλλακτικής διασκέδασης με Δωμάτια Μυστηρίου Mysteries.

Εκπαίδευση

 • Σπουδές

  1. Απολυτήριο Λυκείου - 1ο Γ.Ε.Λ. Γιαννιτσών
  2. Διοίκηση Επιχειρήσεων - Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών
 • Αγγλικά

  1. TOEFL - ETS nonprofit organization
  2. Proficiency - University of Cambridge
  3. Proficiency - University of Michigan
  4. Proficiency - University of Westminster, London (Edexcel)
 • Υπολογιστές

  1. RAM - Βεβαίωση Ελεύθερων Σπουδών (MS-DOS, GW-BASIC, Κεφάλαιο)
  2. DATA - Βεβαίωση Ελεύθερων Σπουδών (DBASE III Plus, LOTUS 123, QUICK BASIC, WINDOWS)
  3. M.O.U.S. - Microsoft Ofice User Specialist "Master" (Acces, Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
 • Λοιπά

  1. Πιστοποίηση άσκησης ειδικότητας ως Τεχνικός Ασφαλείας σε ιδία επιχείρηση έως κατηγορίας Β (μεσαίας επικινδυνότητας) με προσωπικό έως 50 άτομα.
  2. Πιστοποίηση κοινωνικών δεξιοτήτων εργασίας NE.S.S.I.E. (Network for Soft Skill Innovation for Employment).

Σεμινάρια

 • New Horizons Learning Centers - Interpersonal Communication
 • REHAU Akademie - Fenster und Fassadensysteme
 • REHAU Ακαδημία - Επιχειρηματικότητα στον τομέα του συνθετικού κουφώματος
 • REHAU Ακαδημία - Σήμανση CE στον τομέα του συνθετικού κουφώματος
 • Econ3 by Profilgroup - Βιοκλιματικά Κτίρια και Ενέργεια
 • Σ.Ε.Β.Ε. (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) - Διαδικασίες Εξαγωγών
 • Σ.Ε.Β.Ε. (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) - Προετοιμασία συμμετοχής σε εκθέσεις & επιχειρηματικές αποστολές
 • Σ.Ε.Β.Ε. (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) - 8 Βήματα για να εξάγω
 • Σ.Ε.Β.Ε. (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) - Έρευνα Αγοράς
 • Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ - Πράσινες Ταράτσες: Σχεδιασμός & Υλοποίηση
 • Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ - Βιοκλιματικά Σπίτια

Συμμετοχή σε οργανισμούς, σωματεία κ.α.

 • ΠΑΝ.ΣΥΝ.Κ.(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωμάτων) - Γραμματέας
 • Σ.Ε.Β.Ε. (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος)